Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

09/2017 29 wrz 2017

Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości

09/2017 29 wrz 2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.09.2017 roku

09/2017 21 wrz 2017

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

09/2017 19 wrz 2017

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

09/2017 19 wrz 2017

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

09/2017 01 wrz 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2017 roku

08/2017 31 sie 2017

Skonsolidowany raport roczny MOTORICUS SA za 2016 rok

08/2017 31 sie 2017

Jednostkowy raport roczny spółki MOTORICUS S.A. za 2016 rok

08/2017 14 sie 2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport Grupy Motoricus za I kwartał 2017 roku.

08/2017 09 sie 2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku