Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

Akcjonariat

Akcjonariat Motoricus S.A

Ilość wszystkich akcji : 16.040.000 szt.
Ilość akcji w wolnym obrocie: 16.040.000 szt

Glówni akcjonariusze

Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów %
G Funds&Capital LLC  920 000 5.74 920 000 5.74
Perdi Ltd. 11 830 000 73.75 11 830 000 73.75
Xaralax Ltd. 1 170 000 7.29 1 170 000 7.29
Pozostali   13,22   13,22