Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

Zastrzeżenia Prawne

Zastrzeżenia prawne
Zawartość niniejszej strony internetowej (np. fotografie, elementy, wzory graficzne, materiały wideo) jest chroniona prawami autorskimi przysługującymi Motoricus S.A. na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Znaki towarowe, loga oraz grafika zamieszczone na stronie stanowią własność ich twórców.
Żadne elementy zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani reprodukowane, w całości ani w części, dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego.
Żadne elementy niniejszej strony internetowej nie mogą być zmieniane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Motoricus S.A.
Motoricus S.A. informuje, iż wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw autorskich naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech.
Dane i informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych.
Motoricus S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony. Motoricus S.A. oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy drukarskie.
Dla wygody użytkowników niniejsza strona internetowa może zawierać bezpośrednie połączenia z innymi stronami internetowymi, stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. Motoricus S.A. nie ma nad takimi stronami żadnej kontroli i nie odpowiada za ich zawartość oraz skutki korzystania z nich.
Przekazane Motoricus S.A. dane osobowe m.in. poprzez wypełnienie formularza dotyczącego otrzymywania Newslettera będą przechowywane i wykorzystywane jedynie w celu przesłania Newslettera lub w odpowiedzi na przesłane zapytania i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr133 poz.883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zamawiając Newsletter adresat wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej pocztą elektroniczną w trybie ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), a po wyrażeniu zgody adresat zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji związanej z ofertą marketingowo-reklamową Motoricus S.A. i spółek zależnych.
Motoricus S.A. czuje się w obowiązku przekazać informację, że z uwagi na to, że Internet jest środowiskiem globalnym, wykorzystywanie go do zbierania i przetwarzania danych osobowych pociąga za sobą konieczność przesyłania danych w oparciu o ogólnie przyjęte na świecie warunki. W związku z tym przeglądając niniejsza stronę i kontaktując się z Motoricus S.A. drogą elektroniczną użytkownik akceptuje stosowany przez nas powyższy proces przesyłu danych.