Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

Spółka Motoricus S.A

Od stycznia 2010r. Motoricus S.A. jest notowana na NewConnect, alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po dwóch miesiącach od debiutu spółka po okresowej weryfikacji wskaźników przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead.
Dzięki temu znajduje się w grupie spółek o największym potencjale rozwoju i dużej dynamice wzrostu, które mogą zostać przeniesione na regulowany rynek akcji. Otrzymane wyróżnienie jest istotnym krokiem, przybliżającym Motoricus S.A. do długofalowego celu, jakim jest dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie Motoricus S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio udziały w Spółkach, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.: Motoricus.com, Aaltonen Sp. z o.o., HBZ Sp. z o.o., Grist 99.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów samochodowych i wulkanizacyjnych oraz prowadzenie sieci serwisów samochodowych. Motoricus S.A. wyznacza kierunki rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej. Spółka opracowuje strategie i koordynuje wszystkie najważniejsze obszary zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.