Motoricus Spółka Akcyjna
Motoricus nasze marki

Grupa Motoricus S.A. rośnie w siłę
17listopada
2015

Grupa Motoricus S.A. rośnie w siłę

 

Motoricus S.A. podpisał umowę inwestycyjną z właścicielem 50% udziałów wiodącego dystrybutora olejów samochodowych. W ramach zawartej transakcji firma obejmie 100% udziałów wydzielonej części przedsiębiorstwa pod nazwą KAZ Dystrybucja Sp. z o.o. w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Celem inwestycji, której wysokość wyniosła 4.318.461,50 zł jest konsolidacja obrotów oraz rozszerzenie wzajemnych kompetencji.

W wyniku połączenia należąca do Motoricus S.A. marka Aaltonen zmieni nazwę na Aaltonen Team.  Profil działalności będzie kontynuowany bez żadnych modyfikacji. Jednocześnie zwiększeniu
ulegnie oferowane portfolio produktów. Wśród nowych specjalistycznych grup asortymentowych znajdą się opony osobowe, ciężarowe, rolnicze i przemysłowe, oleje smarowe oraz morskie, jak również chemia, akcesoria samochodowe i produkty do pielęgnacji samochodów. Aaltonen Team oficjalnie rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2016 roku.

- Nasza decyzja była oparta o szczegółową analizę biznesową, która jednoznacznie wskazywała na wysoki poziom synergii w profilu funkcjonowania obu spółek który opiera się na wysokiej sezonowości, jednak co ważne , okresy w których lepsza sprzedaż notowana jest w segmencie opon i olejów, uzupełniają się. Nie mam żadnych wątpliwości, że transakcja wzmocni naszą pozycję rynkową oraz pozytywnie przełoży się na wycenę akcji Grupy na rynku New Connect  – powiedział Witold Gazda, Prezes Zarządu Motoricus S.A.

Efekty umowy będą dostrzegalne na kilku płaszczyznach biznesowych. W szczególności należy podkreślić aspekty związane ze zwiększeniem wzajemnych kompetencji, know-how oraz możliwość cross-sellingu. Niezwykle ważnym elementem umowy jest również możliwość rozszerzenia działalności o północne obszary Polski, w których aktywny był  KAZ Dystrybucja  oraz związane z tym rozwój sieci franczyzowej przez Motoricus S.A.

- Jesteśmy jednym z wiodących w Polsce dystrybutorów najbardziej znanych marek olejowych z 25-letnim doświadczeniem rynkowym. Naszym głównym obszarem działania jest północna część kraju, w której posiadamy rozbudowaną sieć partnerów biznesowych, a co za tym idzie znaczące udziały w lokalnym rynku. Przed podjęciem decyzji o połączeniu głęboko przeanalizowaliśmy nasze aktualne  położenie biznesowe i stwierdziliśmy, że synergia wspólnego know-how przyniesie bardzo korzystne rezultaty dla obu zaangażowanych stron. Nie bez znaczenia były również tożsame cele strategiczne oraz wizja dalszego rozwoju Grupy. – powiedział Kazimierz Dawicki, Prezes Zarządu KAZ DYSTRYBUCJA  .